Привітненський  сільський  голова

Золотоніського  району   Черкаської  області

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

Від 10 жовтня  2016  року    №68

 

Про початок проведення в Привітненській  

сільській  раді перевірки, передбаченої

Законом України «Про очищення влади»

та визначення відповідального за

проведення перевірки.

 

          Відповідно до Закону України ,,Про очищення влади”, Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України ,,Про очищення влади”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 16.10.2014 № 563, розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 1025-р ,,Про затвердження плану проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади», керуючись частиною 4 статті 42 Закону України «Про місцеве  самоврядування  в Україні» НАКАЗУЮ:

1. Здійснити в Привітненській   сільській  раді заходи  з очищення влади (люстрації) шляхом проведення відповідної перевірки щодо:

       головного  бухгалтера  сільської  ради з 10.10.2016 року;

       спеціаліста - землевпорядника сільської ради з 10.10.2016 року.

2. Визначити  відповідальною за проведення достовірності відомостей, що подаються посадовими  особами Привітненської сільської ради, а також особами, які претендують на зайняття відповідних посад, щодо застосування заборон, передбаченихчастинами третьою і четвертою статті 1 Закону України ,,Про очищення влади ” ( крім виборних посад) секретаря сільської ради Багмет Світлану  Вікторівну.

3. Секретарю сільської ради Багмет Світлані Вікторівні забезпечити проведення перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад у виконавчому комітеті сільської ради.

4. Секретарю сільської ради створити на офіційній веб-сторінці  Привітненської сільської ради підрозділ рубрики ,,Очищення владик та забезпечити розміщення в ній інформації з питань перевірки у порядку та в строки визначеними Законом України ,,Про очищення влади ” та Порядком проведення перевірки.

5. Відповідальній особі Привітненської сільської ради  з  проведення  заходів  з  очищення  влади (люстрації) Багмет Світлані Вікторівні забезпечити оприлюднення цього розпорядження на офіційному веб-сайті  Привітненської   сільської ради та забезпечити ознайомлення головного  бухгалтера  сільської  ради  Марченко Катерину Миколаївну та спеціаліста - землевпорядника сільської ради Ткаченка Богдана Вікторовича з цим розпорядженням.

6. Головному  бухгалтеру  Привітненської   сільської  ради Марченко Катерині Миколаївні та спеціалісту - землевпоряднику сільської ради Ткаченку Богдану Вікторовичу, які підлягають перевірці, у десятиденний строк з дня початку проведення перевірки (10.10.2016 року), подати власноруч написану заяву про те, що до них застосовуються або не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, про згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей щодо неї за формою наведеною у  додатках 1 або 2 та копії, засвідчені підписом керівника кадрової служби і скріплені печаткою:

        - сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім’я та по батькові, видачу паспорта та місце реєстрації;

         - декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік, складеної за формою, що встановлена Законом України ,,Про засади запобігання і протидії корупції ” (після прийняття рішення Національним агентством з питань запобігання корупції про початок роботи системи подання та оприлюднення відповідно до Закону України ,,Про запобігання корупції ” декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, декларації подаються шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції за формою, що визначається Агентством);

         - документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (сторінки паспорта громадянина України - для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відповідну відмітку у паспорті громадянина України).

7. Попередити посадових осіб  Привітненської сільської ради, стосовно яких здійснюється перевірка, що неподання ними заяви у визначений строк або повідомлення про застосування до них заборон, визначених частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України ,,Про очищення влади ”, є підставою для звільнення із займаної посади.

8.   Відповідальній   особі Привітненської  сільської  ради  з  проведення  заходів  з  очищення  влади (люстрації) – Багмет Світлані Вікторівні  протягом трьох днів після одержання заяви забезпечити розміщення на офіційному веб-сайті Привітненської  сільської ради інформацію про початок проходження перевірки особами, копії їх заяв та декларації (крім відомостей, що віднесені Законом до інформації з обмеженим доступом).

 9. Контроль за виконанням  даного розпорядження  залишаю за собою. 

 

Сільський  голова                                                                             Л.М. Новак

 

З  розпорядженням  ознайомлені :

 

« 10 » жовтня  2016  року                                           

  головний  бухгалтер  с/ради                                                К.М. Марченко

 спеціаліст – землевпорядник сільської ради                          Б.В.Ткаченко

/upload/files/Pruvitne/Perevirka/Marchenko/img032(1).jpg

/upload/files/Pruvitne/Perevirka/Marchenko/img043.jpg

/upload/files/Pruvitne/Perevirka/Marchenko/img044.jpg

/upload/files/Pruvitne/Perevirka/Marchenko/img045.jpg

/upload/files/Pruvitne/Perevirka/Marchenko/img049.jpg

/upload/files/Pruvitne/Perevirka/Marchenko/img050.jpg

/upload/files/Pruvitne/Perevirka/Tkachenko/img034.jpg

/upload/files/Pruvitne/Perevirka/Tkachenko/img035.jpg

/upload/files/Pruvitne/Perevirka/Tkachenko/img036.jpg

/upload/files/Pruvitne/Perevirka/Tkachenko/img037.jpg

/upload/files/Pruvitne/Perevirka/Tkachenko/img038.jpg

/upload/files/Pruvitne/Perevirka/Tkachenko/img039.jpg

/upload/files/Pruvitne/Perevirka/Tkachenko/img040.jpg

/upload/files/Pruvitne/Perevirka/Tkachenko/img041.jpg

/upload/files/Pruvitne/Perevirka/Tkachenko/img042.jpg


Золотоніського  району   Черкаської  області
 Привітненський  сільський  голова

                                                         Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

Від  05 квітня  2017  року    №22

 

Про початок проведення в Привітненській   сільській  раді перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади»та визначення відповідального за проведення перевірки.

 

 

          Відповідно до Закону України ,,Про очищення влади”, Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України ,,Про очищення влади”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 16.10.2014 № 563, розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 1025-р ,,Про затвердження плану проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади», керуючись частиною 4 статті 42 Закону України «Про місцеве  самоврядування  в Україні» НАКАЗУЮ:

1. Здійснити в Привітненській   сільській  раді спеціальну перевірку

       землевпорядника сільської ради з 05.04.2017 року.

2. Визначити  відповідальною за проведення достовірності відомостей, що подаються посадовими  особами Привітненської сільської ради, а також особами, які претендують на зайняття відповідних посад, щодо застосування заборон, передбаченихчастинами третьою і четвертою статті 1 Закону України ,,Про очищення влади ” ( крім виборних посад) секретаря сільської ради Багмет Світлану  Вікторівну.

3. Секретарю сільської ради Багмет Світлані Вікторівні забезпечити проведення перевірки щодо особи, яка претендує на зайняття посади у виконавчому комітеті сільської ради.

4. Секретарю сільської ради створити на офіційній веб-сторінці  Привітненської сільської ради підрозділ рубрики ,,Очищення влади та забезпечити розміщення в ній інформації з питань перевірки у порядку та в строки визначеними Законом України ,,Про очищення влади ” та Порядком проведення перевірки.

5. Відповідальній особі Привітненської сільської ради  з  проведення  заходів  з  очищення  влади (люстрації) Багмет Світлані Вікторівні забезпечити оприлюднення цього розпорядження на офіційному веб-сайті  Привітненської   сільської ради та забезпечити ознайомлення землевпорядника сільської ради Кушнірьову Таїсію Михайлівну з цим розпорядженням.

6. Землевпоряднику сільської ради Кушнірьовій Таїсії Михайлівні, яка підлягає перевірці, у десятиденний строк з дня початку проведення перевірки (05.04.2017 року), подати власноруч написану заяву про те, що до них застосовуються або не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, про згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей щодо неї за формою наведеною у  додатках 1 або 2 та копії, засвідчені підписом керівника кадрової служби і скріплені печаткою:

         - сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім’я та по батькові, видачу паспорта та місце реєстрації;

         - декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік, складеної за формою, що встановлена Законом України ,,Про засади запобігання і протидії корупції ” (після прийняття рішення Національним агентством з питань запобігання корупції про початок роботи системи подання та оприлюднення відповідно до Закону України ,,Про запобігання корупції ” декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, декларації подаються шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції за формою, що визначається Агентством);

         - документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (сторінки паспорта громадянина України - для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відповідну відмітку у паспорті громадянина України).

7. Попередити посадову особу  Привітненської сільської ради, стосовно якої здійснюється перевірка, що неподання нею заяви у визначений строк або повідомлення про застосування до них заборон, визначених частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України ,,Про очищення влади ”, є підставою для звільнення із займаної посади.

8.   Відповідальній   особі Привітненської  сільської  ради  з  проведення  заходів  з  очищення  влади  – Багмет Світлані Вікторівні  протягом трьох днів після одержання заяви забезпечити розміщення на офіційному веб-сайті Привітненської  сільської ради інформацію про початок проходження перевірки особами, копії їх заяв та декларації (крім відомостей, що віднесені Законом до інформації з обмеженим доступом).

 9. Контроль за виконанням  даного розпорядження  залишаю за собою. 

 

 

Сільський  голова                                                                             Л.М. Новак

 

 

З  розпорядженням  ознайомлена :

 

« 05 » квітня  2017  року                                       

 

Землевпорядник сільської ради                                             Кушнірьова Т.М.  

 

    /upload/files/Pruvitne/Perevirka/Marchenko/Kuschnirova/img219.jpg 

/upload/files/Pruvitne/Perevirka/Marchenko/Kuschnirova/img220.jpg

/upload/files/Pruvitne/Perevirka/Marchenko/Kuschnirova/img221.jpg

/upload/files/Pruvitne/Perevirka/Marchenko/Kuschnirova/img222.jpg

/upload/files/Pruvitne/Perevirka/Marchenko/Kuschnirova/img223.jpg

/upload/files/Pruvitne/Perevirka/Marchenko/Kuschnirova/img224.jpg

/upload/files/Pruvitne/Perevirka/Marchenko/Kuschnirova/img225.jpg

/upload/files/Pruvitne/Perevirka/Marchenko/Kuschnirova/img226.jpg

/upload/files/Pruvitne/Perevirka/Marchenko/Kuschnirova/img227.jpg

/upload/files/Pruvitne/Perevirka/Marchenko/Kuschnirova/img228.jpg